Kennis en ervaring in huis

Onze intern begeleider bespreekt regelmatig de ontwikkeling van leerlingen en groepen met de leerkrachten. Op basis van deze gesprekken, wordt er bekeken of extra hulp nodig is en hoe we deze hulp kunnen aanbieden.
Leerkrachten geven in hun eigen klas verschillende leerlingen extra hulp, ondersteuning en een onderwijsaanbod op maat. Daarnaast kan onze onderwijsassistente wekelijks leerlingen extra hulp binnen of buiten de groep aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Begeleiding voor (begrijpend) lezen, rekenen, spellen
  • Spelvormen om sociaal sterker te worden
  • Activiteiten m.b.t. gedragsmatige hulpvragen
  • Een groep leerlingen herhalingsstof aanbieden voor onderdelen die nog niet beheerst worden

We werken samen met verschillende externe zorginstanties zoals kinderfysiotherapie, logopedie en schoolmaatschappelijk werk. Deze experts werken veelal bij ons op school waardoor er prettig samengewerkt wordt tussen ouders, het kind, school en de expert.

Door de samenwerking met verschillende partners en de aanwezige kennis op school kunnen wij veel leerlingen passend onderwijs bieden. In overleg met ouders bekijken wat voor elke leerling nodig is om het onderwijs passend te maken binnen de mogelijkheden die we als school hebben.

Lessen Rekenen
Voor leerlingen van wie de verwachting is dat zij een vmbo-basis-advies krijgen, is er de mogelijkheid om de lessen Rekenen bij Talentstad te volgen. Om deze leerlingen te enthousiasmeren, uit te dagen en zelfvertrouwen te geven gaan ze een middag in de week naar Talentstad.