Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij, binnen de mogelijkheden die de school heeft, ons onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Extra ondersteuning of uitdaging
Voor sommige kinderen is extra ondersteuning of uitdaging nodig. Per kind kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan door het bieden van hulp die een school zelf in huis heeft, zoals extra aandacht bij het leren lezen of rekenen, verkorte of verlengde instructies of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Soms is er meer ondersteuning nodig en bekijken we samen met ouders welke interne en /of externe hulp passend is.

Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de ondersteuning die wij wel en niet kunnen bieden. Zo hebben we een onderwijsassistente in dienst en werken een logopediste, maatschappelijk werkster en fysiotherapeute bij ons in school. Ook werken we nauw samen met een vaste (school) orthopedagoog, diverse dyslexiecentra en andere instanties.

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) binnen onze eigen school. Dan kunnen wij, in overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen & Toelaatbaarheid (CTT).