Naast een compleet basisaanbod richten we ons ook op Engels, kunsteducatie, identiteit en ouderbetrokkenheid. Hieronder leest u meer over onze speerpunten.

Engels
We geven Engels vanaf groep 1 tot en met 8. We zijn gecertificeerd met alle drie de sterren van Early Bird en dus een echte Early bird school. Dit houdt in dat we vroeg, meer en beter Engels geven. Naast een reguliere les Engels per week, geven we regelmatig een ander vakgebied in het Engels. Plezier en Engels durven spreken is voor het belangrijkste. Daarom leren onze leerlingen Engels met hun hele lichaam: we zingen, dansen, voelen en praten tijdens de Engelse lessen.

Kunsteducatie (cultuur)

De Duyvencamp is een cultuurschool. We besteden meer aandacht aan kunsteducatie. In ons kunst- en cultuuronderwijs werken we thematisch en vaak groepsdoorbrekend. Het gaat hierbij over vakken als dans, drama, muziek, beeldende vorming en techniek. We huren expertise waardoor er een divers aanbod ontstaat. Denk aan gitaarles, programmeren van robots en striptekeningen maken.

Identiteit  

We zijn een open christelijke basisschool; iedereen is welkom bij ons op school.
We beginnen en eindigen de dag samen met elkaar. Tijdens de ochtendkring is er ruimte voor een gebed, verhaal en liederen. Er is aandacht voor verschillen in geloofsbeleving, waarden en normen en verschillende geloven.

Ouderbetrokkenheid
De samenwerking met ouders is belangrijk voor ons. Sinds juni 2018 zijn wij een ouderbetrokkenheid 3.0 school. Wij zien ouders als gelijkwaardige partner, wat inhoudt dat we samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Daarom werken we niet met 10 minuten gesprekken, maar met gesprekken op maat. Ouders en de leerkracht bekijken samen wat nodig is qua communicatie.

Onze visie op ouderbetrokkenheid: Wij zijn samen verantwoordelijk voor de volledige ontplooiing van het kind.