Ons onderwijs

Ieder kind is waardevol en ontwikkelt zich op zijn of haar manier. Op De Duyvencamp bieden we maatwerk en kijken we naar de ontwikkeling van de kinderen. Daarom is er in de klas en in de school begeleiding voor leerlingen die meer hulp en/of meer uitdaging nodig hebben.

We gebruiken chromebooks bij verschillende vakgebieden en hebben eigentijdse boeken/ methodes. Zo brengen we kennis over en leren we kinderen vaardigheden als samenwerken, presenteren en het verzamelen van informatie.
Van groep 1 tot en met groep 8 is er dagelijkse aandacht voor het bevorderen van zelfstandigheid, leren plannen en elkaar helpen. We werken met dag- en weekplanners, een digitaal planbord in de onderbouw en met opdrachten waarbij samenwerken belangrijk is.

Naast rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling bieden we natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, sociaal emotionele vorming en gymnastiek aan. De gymnastieklessen worden gegeven door vakleerkrachten (van Sportservice Zwolle).

De Duyvencamp is een Cultuurschool wat inhoudt dat we wekelijks aandacht besteden aan muziek, techniek, dans, drama en beeldende vorming.
Wekelijks geven wij vanaf groep 1 alle leerlingen Engels. Tijdens deze lessen is er aandacht voor spreken, lezen, spelling en grammatica van de Engelse taal. Voor meer informatie: zie het kopje speerpunten,

Lees meer over

Een dag bij ons op school

Onze speerpunten

Passend onderwijs (aanbod)

Ondersteuning

Columbusgroep en Eureka